Ochrona

Konieczna ochrona czereśni i wiśni

Jak wiemy, czereśnie już kwitną, kwitenienie rozpoczynają też wiśnie. Mimo, że wiele sadów zostało pozbawionych plonowania w tym roku, pozostają te, których klęska ominęła. Na jakie zabiegi ochrony nadszedł już najwyższy czas? Pamiętajmy też, że mimo starty plonu musimy prowadzić typową dla danego gatunku ochronę. Bez niej możemy mieć bardzo poważne problemy w kolejnym sezonie.

W tym okresie konieczne jest zabezpieczenie czereśni i wczesnych wiśni przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych (moniliozą) oraz kontynuacja ochrony przed rakiem bakteryjnym drzew pestkowych. Czas przed kwitnieniem to również optymalny czas, aby zwalczyć mszyce a także zwójkówki liściowe/inne gąsienice zjadające liście.

  • Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Wystąpieniu choroby sprzyja wilgotna pogoda panująca w okresie kwitnienia (do infekcji może dochodzić zarówno w okresie opadów, jak i podczas nocnych mgieł i rosy). Silnym infekcjom szczególnie sprzyja pogoda parna i ciepła. Stwarza ona dobre warunki zarówno do infekcji kwiatów, jak i do zarodnikowania grzyba.

Zwalczanie – Konieczne jest wykonanie przynajmniej jednego zabiegu ochrony, najlepiej w okresie rozchylania się pierwszych kwiatów ( optymalnie, gdy jest otwartych 10 % kwiatów), starając się go przeprowadzić przed opadami deszczu. Czasami lepiej jest przyśpieszyć zabieg na niektórych odmianach, gdyby były zapowiedzi deszczy.

Przy dużym zagrożeniu chorobowym (bogate źródła infekcji, częste opady deszczu w czasie kwitnienia, rosy/mgły) oraz w przypadku odmian wrażliwych wskazane jest powtórzenie zabiegu również w pełni kwitnienia.

Bardzo ważnym uzupełnieniem ochrony chemicznej jest wycinanie latem porażonych pędów, kwiatostanów i usuwanie mumii (późnym latem –podczas cięcia drzew, ewentualnie wczesną wiosną), co znacznie ogranicza źródła infekcji na kolejny sezon.

  • Rak bakteryjny drzew pestkowych

Faza kwitnienia czereśni i wiśni to czas kontynuacji zwalczania raka bakteryjnego, szczególnie w kwaterach odmian wrażliwych, w warunkach deszczowej pogody (dogodne warunki dla bakterii raka bakteryjnego drzew pestkowych stwarza również zraszanie nadkoronowe przed przymrozkami w celu ochrony kwiatów i zawiązków).

Zwalczanie -kontynuujemy w czasie kwitnienia i krótko po – w przypadku uprawy odmian wrażliwych na raka, również wtedy, jeśli pogoda w czasie kwitnienia jest wilgotna/deszczowa. W tym okresie podaje się 50 % dawki preparatów miedziowych zalecanej wiosną lub jesienią.

Ponadto przed zapowiadanymi przymrozkami -najlepiej na 48-24 godziny przed spadkiem temperatury warto zaplanować dodatkowe zabiegi fungicydami/nawozami miedziowymi (również w dawkach w wysokości 50% dawek podawanych wiosną i jesienią).

Odmiany czereśni podatne na raka bakteryjnego, wymagające ochrony również w okresie kwitnienia to: Hedelfińska, Van, Sweetheart, Czarna Późna, Marchijska, Napoleon, z kolei odmiany mało i średnio podatne: Kordia, Regina, Rainier, Rivan, Schneidera Późna, Summit, Sam, Buttnera Czerwona, Buttnera Czerwona Późna, Burlat, Karesova, Korina, Lapins, Merton Premier (odporna na chorobę), Oktavia, Pola, Techlovan, Ulster, Vanda, Vega, Wczesna Riversa.

  • Mszyca wiśniowo-przytuliowa (czereśniowa)

Zimują jaja – owalne, czarne, błyszczące, składane pojedynczo na młodych jednorocznych i dwuletnich pędach przy pąkach. Larwy wylęgają się najczęściej od początku kwietnia. Pierwsze kolonie są z reguły niezauważane i aby je stwierdzić trzeba ich aktywnie szukać – w środku korony, blisko pnia, na młodych rozetkach liściowych. Zarówno larwy, jak i dorosłe mszyce są czarne, błyszczące i mają kształt półkolisty. Zasiedlają one rozwijające się pąki, a potem młode pędy oraz kilkanaście szczytowych liści (po spodniej stronie) i wysysają soki. Uszkodzone liście mocno marszczą się i zwijają spiralnie, tworząc zbite gniazda. Następnie czernieją i zasychają. Silnie uszkodzone pędy są zahamowane we wzroście, skręcone i również zasychają. Tracą też wytrzymałość na mróz. W późniejszym okresie wzrostu zawiązków mogą również zasiedlać szypułki kwiatowe, ogonki owoców i owoce. W przypadku silnego porażenia, owoce słabo się wybarwiają lub przedwcześnie opadają, może się na nich osadzać spadź (owoce stają się wówczas lepkie i brudne od łatwo osadzającego się na nich kurzu). Dodatkowo na wydzielinach mszyc rozwijają się grzyby sadzaki, które pokrywają czarnym nalotem liście i owoce. Na czereśniach rozwija się 6-7 pokoleń tego szkodnika.

Próg zagrożenia: Mszyca czereśniowa jest wektorem chorób wirusowych, dlatego tak ważne są regularnie, co 14 dni wykonywane lustracje sadu w okresie od kwietnia do lipca, za każdym razem przeglądając ulistnienie 50 losowo wybranych drzew. Próg zagrożenia to tylko 1 drzewo z koloniami mszyc!

Jeśli nie przeprowadzi się zwalczania mszyc przed kwitnieniem, ich presja w okresie wzrostu zawiązków będzie bardzo duża, co utrudni walkę z tym szkodnikiem w dalszej części sezonu.

Zwalczanie – Opryskiwanie powinno się wykonać zaraz po zauważenia pierwszych kolonii mszyc. Jest to bardzo ważne, gdyż zabieg wykonany odpowiednio wcześnie jest bardziej skuteczny, niż ten spóźniony, gdy mszyca schowana jest w skręconych liściach. Wówczas spada skuteczność ochrony chemicznej.

Mszycom często towarzyszy liczna grupa owadów drapieżnych, ale nie zawsze są one w stanie efektywnie ograniczyć występowanie tych szkodników. Ważne jest jednak, aby ich nie wyniszczać.

  • Zwójki liściowe

Próg zagrożenia – lustracje powinny być wykonywane do fazy - początek białego pąka kwiatowego, przegląda się po 10 rozet liściowych z 20 drzew, stwierdzenie 6 gąsienic oznacza konieczność zwalczania.

Żródło: doradztwosadownicze.pl

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure