Ochrona

Co nowego w ochronie sadów przed chwastami?

Aktualne zalecenia dotyczące chemicznej ochrony przed chwastami są corocznie publikowane w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych (PORS). Czym będzie można odchwaszczać sady w nadchodzącym sezonie?

Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych herbicydy pozostają dominującą metodą regulowania zachwaszczenia pod koronami drzew. Skuteczne i tanie zwalczanie chwastów jest niezbędne, aby utrzymać konkurencyjność gospodarstw w produkcji owoców metodą konwencjonalną.

Rejestracja środków chwastobójczych

Program ochrony powstaje jako suma zaleceń, które bazują na indywidualnych etykietach rejestracyjnych (instrukcjach stosowania) środków. Zmiany w programie wynikają z wdrożenia nowych herbicydów; ograniczeń administracyjnych, podyktowanych najczęściej bezpieczeństwem ludzi i środowiska oraz ze strategii marketingowej firm fitofarmaceutycznych. Coraz częściej herbicydy są rejestrowane na podstawie wzajemnego uznawania zezwoleń z innych krajów należących do pasa centralnego Unii Europejskiej oraz w zastosowaniu małoobszarowym, co obniża wysokie koszty rejestracji na etapie krajowych badań i opiniowania.

Zastosowania małoobszarowe

Do upraw małoobszarowych, o areale poniżej 100 tys. ha, są w Polsce zaliczane wszystkie uprawy sadownicze z wyjątkiem jabłoni. W etykietach środków przeznaczonych do zastosowań małoobszarowych znajduje się zastrzeżenie, że odbywa się ono na odpowiedzialność użytkownika.

Jest to rutynowe sformułowanie, a obawy dotyczące skuteczności środka i jego selektywności dla roślin uprawnych są nieuzasadnione. Środki rejestrowane w zastosowaniach obszarowych są bezpieczne dla ludzi oraz środowiska i istnieją przesłanki, np. wyniki badań z innych krajów, które świadczą o ich przydatności do danej uprawy.

Autor: Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO

Caóść artykułu przeczytasz w numerze 2/2017 Sadu Nowoczesnego. 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure