Ochrona

Chroń kwiaty

Kwitnienie roślin sadowniczych jest okresem szczególnego zagrożenia ze strony chorób infekcyjnych, gdyż kwiaty, będące bardzo delikatnymi organami, są podatne na zakażenie przez różne grzyby i bakterie.

Od infekcji kwiatów rozpoczyna się wiele groźnych chorób, takich jak szara pleśń truskawki, maliny i borówki wysokiej, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, zaraza ogniowa, rak bakteryjny drzew pestkowych. W przypadku jabłoni do takich chorób należą szara pleśń jabłek (Botrytis cinerea), zgnilizna jabłek powodowana przez Neonectria galligena i odśrodkowe gnicie jabłek (Fusarium spp.).

Jak chronić?

W podjęciu decyzji o potrzebie ochrony kwiatów przed zakażeniem pomocna będzie analiza następujących czynników:

  • czy omawiane choroby wystąpiły w poprzednim sezonie (ponieważ to świadczy o obecności źródła inokulum w sadzie);
  • czy w okresie kwitnienia pada deszcz i są niezbyt wysokie temperatury powietrza;
  • czy kwitnienie jabłoni nadmiernie się przedłuża;
  • czy wystąpiły wiosenne przymrozki.

Jeżeli odpowiedź na te pytania jest pozytywna, należy wykonać dwa zabiegi – w czasie pełni kwitnienia i opadania płatków kwiatowych. Przy mniej sprzyjających warunkach wystarczy jeden zabieg pod koniec kwitnienia. Przy wyborze fungicydu należy się kierować sytuacją w sadzie; głównie brać pod uwagę rodzaj chorób, jakie występowały w poprzednich latach.

Spośród środków polecanych do ochrony jabłoni tylko kilka ma odpowiedni zapis w etykiecie o możliwości stosowania przeciwko szarej pleśni w czasie kwitnienia. Są to Mythos 300 SC i Favena 300 SC (zawierające pirymetanil), Fontelis 200 SC i Orlian 200 SC (zawierające pentiopirad) i fungicyd oparty na tiuramie –Thiram Granuflo 80 WG. Przeciwko pozostałym chorobom nie ma obecnie zarejestrowanego żadnego preparatu, ale niektóre środki stosowane przeciwko parchowi, mączniakowi jabłoni czy szarej pleśni mogą okazać się przydatne.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dr Hanny Bryk w majowym numerze  „Sadu Nowoczesnego” (SN 5/2018).

Tabela. Fungicydy działające przeciwko grzybom zakażającym kwiaty jabłoni

 

Fngicyd

Skuteczne działanie przeciwko grzybom:

Botrytis cinerea

Neonectria galligena

Fusarium spp.

Mythos 300 SC Favena 300 SC

(pirymetanil)

+

 

 

Fontelis 200 SC Orlian 200 SC

(pentiopirad)

+

 

+

Thiram Granuflo 80 WG

(tiuram)

+

 

 

Luna Experience 400 SC*

(tebukonazol + fluopyram)

+

+

+

Riza 250 EW, Sparta 250 EW, Troja 250 EW**

(tebukonazol)

 

+

+

*stosować raz w sezonie

**stosować w temperaturze powyżej 12°C, nie częściej niż dwa razy w sezonie (grupa IBE)

Zdjęcia do artykułu

Sucha zgnilizna przykielichowa powodowana przez Botrytis cinerea
Sucha zgnilizna przykielichowa powodowana przez Neonectria galligena

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure