Ochrona

Adiuwant – jaki do herbicydu, insektycydu, a jaki do fungicydu?

W ochronie upraw stosujemy wiele środków owadobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych czy regulatorów wzrostu. W każdej z tych grup znajdują się substancje aktywne o różnych mechanizmach działania i formulacjach. Trudno więc wskazać jeden uniwersalny adiuwant.

Innego wspomagania potrzebujemy, aby lepiej dotrzeć z cieczą roboczą np. do miejsc żerowania przędziorka, innego zaś w celu uzyskania wyższej skuteczności glifosatu.

Herbicydy doglebowe

Polecane adiuwanty zatrzymują substancję czynną w warstwie gleby do 5 cm, zwiększając skuteczność zabiegu oraz podnosząc bezpieczeństwo roślin. Najbardziej efektywne są produkty bazujące na metylowanym oleju rzepakowym i niejonowych zwilżaczach.

Insektycydy

W tym przypadku zwracamy uwagę na możliwość lepszego pokrycia rośliny w celu skuteczniejszego dotarcia do szkodników. Jest to szczególnie uzasadnione w ochronie przed szkodnikami należącymi do trudno zwalczanych, żerujących na dolnej stronie liści (przędziorki, pordzewiacz jabłoniowy). Zastosowanie adiuwanta zawierającego organosilikony i gumę lateksową istotnie poprawia skuteczność, a przy tym jest bezpieczniejsze dla kutikuli młodych zawiązków podczas wykonywania zabiegów po kwitnieniu (np. zwalczania mszyc).

Fungicydy kontaktowe

W uprawie drzew owocowych bazujemy przede wszystkim na ochronie zapobiegawczej. Sukcesywne pokrywanie roślin substancją kontaktową stanowi barierę dla patogenów. Ciągły przyrost roślin oraz zmywanie fungicydów zmuszają nas do kolejnych aplikacji. Dodatek kondycjonera pozwalającego na lepsze rozprowadzenie oraz mocniejsze „przyklejenie” substancji aktywnych do liści poprawia ich pokrycie oraz tak istotną, szczególnie wczesną wiosną, odporność na zmywanie. Według innowacyjnych badań przeprowadzonych w komorze opryskowej przez IUNG Wrocław, zastosowanie produktu zawierającego organosilikony i gumę lateksową pozwoliło zatrzymać prawie 20% więcej substancji czynnej (kaptan) po intensywnym opadzie deszczu.

Więcej w artykule Arkadiusza Sławińskiego w majowym numerze „Sadu Nowoczesnego” (SN 5/2018). (fot. P. Gościło)

Zachęcamy do prenumeraty:
http://hortpress.com/sklep/sad-nowoczesny/

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure