Rynek

Zbiory owoców jagodowych wg GUS

Według oceny GUS, zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych były o około 15% mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 0,5 mln t.

Plantacje jagodowe również ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków, jednak w mniejszym stopniu niż drzewa owocowe. Zbiory truskawek w 2017 r. wyniosły 178 tys. t i były o 10% mniejsze w porównaniu z 2016 r. Jednocześnie przeciętne ceny skupu truskawek w czerwcu i lipcu były o około 16% wyższe, dlatego też można ocenić, że dla producentów truskawek miniony sezon nie należał do straconych. Z kolei produkcja malin była o 20% mniejsza i wyniosła około 100 tys. t. Nie potwierdziły się natomiast obawy organizacji producentów porzeczek, co do drastycznie mniejszych zbiorów. Według oceny GUS zbiory porzeczek ogółem wyniosły 130 tys. t i były o 20% mniejsze niż przed rokiem.

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas (fot. J.Sz.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure