Rynek

Wyższe ceny gruszek

Jak kształtowały się ceny gruszek w ostatnich latach, a jak kształtują się w bieżącym sezonie?

GUS szacuje zbiory gruszek w bieżącym roku na 60,0 tys.t tj. o 26% mniej niż w roku poprzednim. Poziom produkcji tych owoców będzie najniższy od co najmniej dziesięciu lat. Według IERiGŻ-PIB cena skupu może zwiększyć się do 3,50 zł/kg (o ponad 50% więcej niż w 2016r.) Ceny skupu w październiku br. były o ponad 40% wyższe niż rok temu, a na początku listopada ceny „zniżkowały” i były wyższe o niecałe 20%.

O produkcji i cenach jabłek deserowych pisaliśmy tutaj.

Opracowanie: T. Smoleński (IERiGŻ-PIB)

Powierzchnia uprawy oraz produkcja gruszek w Polsce

Wyszczególnienie

Powierzchnia uprawy [tys. ha]

Zbiory [tys. ton]

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Gruszki

10,7

10,0

9,2

7,8

7,5

75,7

73,7

65,8

81,5

60,0

Źródło: „Wyniki produkcji roślinnej GUS” oraz szacunki i prognozy IERiGŻ-PIB

 

Ceny płacone producentom za gruszki deserowe [zł/kg]

Lata

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/prognoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena

2,10

1,50

2,50

2,50

2,50

2,25

2,50

2,35

2,33

3,50

Średnie miesięczne ceny skupu gruszek przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej [zł/kg]

Miesiące

Cena

IX 2016

1,83

X 2016

2,02

XI 2016

2,34

XII 2016

2,37

I 2017

2,66

II 2017

2,79

III 2017

3,59

IV 2017

4,02

V 2017

4,29

VI 2017

4,50

VII 2017

3,83

VIII 2017

-

IX 2017

2,99

X 2017

2,86

XI 2017 (prognoza)

2,75

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure