Rynek

PUBLIKACJA SPECJALNA

Wkrótce konferencja w Lublinie

Pojawiły się nowe problemy w polskim sadownictwie. Niektóre z nich są poważnym zagrożeniem dla naszej produkcji owoców. Mogą istotnie obniżyć opłacalność i wielkość produkcji owoców. Warto bliżej poznać skutki tej sytuacji i możliwości ich złagodzenia.

Do szczególnie groźnych w produkcji wszystkich gatunków owoców można zaliczyć rysujący się brak siły roboczej do zbioru owoców oraz nadwyżki pozostałości pestycydów w owocach. Przy normalnym przebiegu pogody i zbiorów owoców, znaczna część, zwłaszcza jabłek, może zostać w sadach. Niedobór pracowników zmusi do ograniczenia, a nawet rezygnacji z produkcji owoców. W próbkach owoców, w których stwierdzono poziom pozostałości pestycydów powyżej dopuszczalnych norm oraz niedozwolonych  środków do produkcji, ulegną utylizacji, czyli zniszczeniu. Wpłynie to bardzo ujemnie na wysokość sprzedaży owoców w kraju i zagranicą.

W produkcji jabłek pojawią się jeszcze inne problemy i zagrożenia. Dla dużej grupy producentów największym zagrożeniem będzie nadprodukcja jabłek. Zbiory jabłek w naszym kraju mogą wynieść co najmniej 4,5 mln ton, a zapotrzebowanie na jabłka deserowe nie przekracza 2,0 mln ton. Reszta to jabłka przemysłowe, których ceny skupu nie pokrywają kosztów produkcji.

Z tego powodu wielu producentów zrezygnuje z produkcji jabłek. Jakie są dla nich alternatywy? Nadal aktualny jest problem nadmiaru jabłek niskiej jakości. Dyskusyjny jest problem konkurencyjności naszych jabłek w stosunku do jabłek pochodzących z krajów wschodniej Europy. Trzeba się również zastanowić nad niskim spożyciem jabłek deserowych w naszym kraju.

Pierwszą, i jak na razie jedyną, okazją do omówienia tak wielu zagrożeń, ich skutków, jak również przedstawienia sposobów ich uniknięcia lub złagodzenia, będą informacje przekazane podczas międzynarodowej konferencji sadowniczej pod tytułem: "Zagrożenia w polskim sadownictwie i sposoby ich złagodzenia". Odbędzie się ona 22 marca br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rejestracja uczestników od godziny 900, otwarcie obrad – 1000
Wstęp wolny!

Program konferencji:
1. Zagrożenia w produkcji jabłek i gruszek, sposoby łagodzenia – Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
2. Zagrożenia w produkcji, sposoby łagodzenia:
- wiśni, czereśni  i śliwek – Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
- porzeczek i agrestu – Piotr Baryła, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
- truskawek i malin – Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
3. Problemy z pozostałościami pestycydów w owocach – Waldemar Żółcik, Unia Owocowa, Słomczyn
4. Problemy w eksporcie owoców – Zbigniew Chołyk, Lubapple, Kawęczyn
5. Zmiany w zachodnioeuropejskim sadownictwie w ostatnich 30 latach – Peter van Arkel, Holandia

Oprócz powyższych tematów porozmawiamy jeszcze o odmianie Szampion i sytuacji na europejskim rynku jabłek. Sporo czasu poświęcimy na pytania i dyskusję.

Moim zdaniem zaczynają się trudne czasy dla naszego sadownictwa. Trzeba je dobrze poznać, zastanowić się nad obecną sytuacją i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Radzę skorzystać z pierwszej takiej okazji. Wielką szkodą dla każdego będzie brak znajomości prezentowanej podczas konferencji tematyki, a tym bardziej jej zlekceważenie. Z informacji przedstawionych na konferencji najwięcej mogą skorzystać eksporterzy i producenci, którzy zajmują się towarową produkcją owoców – ci, którzy już dzisiaj odczuwają lub przewidują zagrożenia w swojej działalności. Pozostałe informacje – tutaj.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
(fot. H.C.)

PUBLIKACJA SPECJALNA

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure