Rynek

Truskawki w minionym sezonie

W strukturze produkcji owoców jagodowych w 2017 r. dominowały truskawki, z 37–procentowym udziałem. Zbiory tych owoców wyniosły 178 tys. t, co w stosunku do 2016 r. oznacza spadek o 10% (o 19 tys. t).

Wg danych IERiGŻ, za truskawki do konsumpcji bezpośredniej w 2017 r. płacono średnio 7,48 zł/kg, czyli więcej o 87% (o 3,48 zł/kg) niż rok wcześniej. Przeciętne ceny skupu truskawek odszypułkowanych do mrożenia wyniosły 5,4 zł/kg, natomiast truskawek z szypułką na koncentrat 3,75 zł/kg (wszystkie ww. ceny bez VAT). W porównaniu z 2016 r. zwiększyły się one odpowiednio o 64% (o 2,1 zł/kg) i o 92% (o 1,8 zł/kg). Tak wysokiego poziomu cen truskawek nie notowano jeszcze w historii polskiego członkostwa w UE.

Wg danych, opublikowanych w raporcie IERiGŻ Rynek owoców i warzyw, w grudniu 2017 r., produkcja zagęszczonego soku truskawkowego w sezonie 2017/18 wyniosła 6 tys. t wobec  4,5 tys. t w sezonie poprzednim. Z kolei produkcja mrożonych truskawek jest szacowana na poziomie 135 tys. t, czyli stabilnym w stosunku do sezonu 2016/17. Wg wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Eurostat, eksport mrożonych truskawek w miesiącach  czerwiec–październik 2017 r. wyniósł blisko 44,8 tys. t, czyli był o 2,6% wyższy w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. Ze względu na wzrost cen  jednostkowych tych produktów, wartość eksportu zwiększyła się w znacznie większym  stopniu, bo o 40% r/r. IERIGŻ prognozuje, że w całym sezonie 2017/18 sprzedaż zagraniczna mrożonych truskawek może wynieść  90 tys. t, czyli będzie o 8% niższa w porównaniu z sezonem 2016/17. Ich przeciętne ceny zwiększą się z 1,29 EUR/kg do 1,8 EUR/kg.

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas (fot. H.C.)   

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure