Rynek

Sezon 2017/18 – podsumowanie

Według szacunków GUS, opublikowanych w grudniu 2017 r., zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 0,5 mln t. W porównaniu do 2016 r. obniżyły się o 15%, natomiast w stosunku do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o ok. 10%.

Do zakładów przetwórczych trafiło mniej surowca niż w sezonie poprzednim, jednak skala spadku dostaw była mniejsza niż wynikałoby to z poziomu zmniejszenia zbiorów. Stało się tak przede wszystkim ze względu na wysokie ceny skupu oferowane przez zakłady przetwórcze na krajowym rynku, co wpłynęło na obniżenie eksportu owoców świeżych.

Co więcej, IERiGŻ prognozuje, że wolumen eksportu przetworów z owoców kolorowych, tj. zagęszczonych soków, jak również mrożonych owoców obniży się mniej niż ich produkcji, ponieważ za granicę trafią nie tylko przetwory z sezonu 2017/18, ale również zapasy z sezonu wcześniejszego.

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas (fot. H.C.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure