r e k l a m a


Rynek

Pierwsza prognoza zbiorów jabłek i gruszek w 2017 roku

Podobnie jak w poprzednich latach, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych opracowało prognozę zbiorów jabłek i gruszek, z której także korzystają WAPA i referenci na kongresach Prognosfruit.

Tegoroczne opracowanie prognozy było bardzo trudne w związku z dużymi różnicami w owocowaniu drzew. Z powodu szkód przymrozkowych straty w plonach wyniosły od 0 do 100 %.

Prognozę opracowano w oparciu o informacje uzyskanych od 52 producentów jabłek i gruszek oraz 10 ekspertów i doradców sadowniczych, na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 5 lipca br. Po dokładnej analizie posiadanych informacji ustalono, że tegoroczne zbiory jabłek mogą wynieść około 2.850 tys. ton, w porównaniu z rokiem ubiegłym mniej o około 30 %, a zbiory gruszek 40 tys. ton, mniej o około 40 %. Jeśli do końca września będą korzystne warunki pogodowe do wzrostu jabłek, zbiory przekroczą 3.0 mln ton. 

Prof. dr hab. Eberhard Makosz 

Źródło: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ