Rynek

Owoce i warzywa w szkole

Na realizację programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2018/2019 Polska otrzyma blisko 25,4 mln euro, tj. ok. 106 mln zł – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo – z budżetu krajowego – planuje się przeznaczyć 128,1 mln zł.

W ramach programu dla szkół realizowanego w roku szkolnym 2017/2018 już w I semestrze przystąpiło do niego o 400 szkół podstawowych więcej niż w dotychczasowych mechanizmach „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. W II semestrze bieżącego roku szkolnego w komponencie owocowo-warzywnym programu dla szkół uczestniczy 12 462 szkół podstawowych (wzrost o 157 placówek w porównaniu z I semestrem), w których owoce i warzywa otrzymuje 1,8 mln uczniów, natomiast w komponencie mlecznym udział bierze 12 695 szkół podstawowych (wzrost o 135 placówek), w których mleka i produkty mleczne spożywa również 1,8 mln dzieci.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają aktualnie uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019.

W przygotowanym projekcie ww. rozporządzenia Rady Ministrów proponuje się m.in. utrzymanie bez zmian grupy docelowej (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz dokonanie, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i uwagami partnerów społecznych, niewielkich zmian w zawartości koszyka mlecznego i owocowo-warzywnego.

Źródło: MRiRW (fot. H.C.)   

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure