r e k l a m a


Rynek

Niemcy oczekują niższych zbiorów

Z powodu wiosennych przymrozków niemieccy producenci oczekują niższych plonów jabłek, nawet o połowę. Jak twierdzą, są to najgorsze od 26 lat zbiory. Ostatnie tak poważne w skutkach przymrozki odnotowano bowiem w 1991r.

Sadownicy z regionu Mecklenburg-Vorpommern szacują, że w tym roku zbiorą średnio od 36 do 37 tys. ton jabłek. W zeszłym roku było to 43,7 tys. ton. Sad Obstgut Eggert w Stralsund już rozpoczął zbiory. W ich posiadaniu jest 150 ha jabłoni. Właściciele, Johannes i Sylvio Eggert, spodziewają się średniej rentowności. Obecnie trwają zbiory dwóch odmian letnich i ich pierwszej odmiany jesiennej - Delcorf. 

Gdy temperatura spadła poniżej -3,5°C, producenci spodziewali się całkowitej utraty szans na plonowanie. Na szczęście część kwiatów pozostała nienaruszona. W sadzie nie stosowano żadnego nawadniania, aby uchronić go przed mrozem. Jednak, jak twierdzą właściciele plantacji, nie przyniosłoby to zbyt wielkiego pożytku. W ciągu ostatnich 35 lat miało miejsce tylko 1 całkowite i 2 częściowe straty plonu. 

W rejonie Mecklenburg-Vorpommern jabłonie uprawia się na łącznej powierzchni około 1500 ha, co stanowi blisko połowę ogólnego areału uprawianych owoców. Oficjalne rozpoczęcie zbiorów zaplanowano na 30 sierpnia w Kröpelin.

Znacznie większe straty będą zapewne w północnych rejonach Niemiec. Producenci z Nadrenii-Wesfalii oczekują niższych o ponad połowę zbiorów. Z kolei są też tacy, którzy szacują średnią rentowność swoich sadów. Odsetek strat uzależniony jest od stopnia uszkodzenia upraw wiosną. Fala mrozów przechodziła bowiem przez kraj w nierównomiernym stopniu nasilenia. 

Źródło: freshplaza.com

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ