Rynek

Jeszcze więcej chińskiego koncentratu

W trzech pierwszych miesiącach bieżącego sezonu 2017/18 eksport chińskiego koncentratu jabłkowego zwiększył się o 37% rok do roku.

Wzrost tegorocznych zbiorów jabłek w Chinach oraz większe ilości surowca trafiające do zakładów przetwórczych przyczyniają się do zwiększenia produkcji zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ). Większa produkcja koncentratu i jego niskie ceny pozwoliły na istotny wzrost eksportu w relacji rocznej z Państwa Środka. Wstępne dane handlowe zaprezentowane przez IEG Vu wskazują, że w 3 pierwszych miesiącach bieżącego sezonu 2017/18, tj. w okresie sierpień–październik 2017 r., Chiny wyeksportowały łącznie blisko 169 tys. t ZSJ. W porównaniu do analogicznych miesięcy w sezonie poprzednim eksport zwiększył się o 37%, natomiast w odniesieniu do średniej z poprzednich 5 lat był większy o 42%.

W samym październiku wyeksportowano blisko 63 tys. t chińskiego koncentratu, czyli o 53% więcej w relacji rocznej. Najwięcej, bo 21,7 tys. t trafiło do Stanów Zjednoczonych (rok wcześniej 21 tys. t). Rosja kupiła 6,6 tys. t ZSJ, a więc prawie podwoiła zakupy sprzed roku. Istotnie wzrosła również sprzedaż koncentratu do Kanady i RPA.

Co więcej, ze względu na zmniejszenie podaży ZSJ z Polski i jego wysokie ceny, zwiększył się  eksport chińskiego ZSJ na rynek Unii Europejskiej. Holandia kupiła 3,4 tys. t, Niemcy 3,3 tys. t, Belgia 1,8 tys. t, a Polska 1,7 tys. t koncentratu.

Jak podaje IEG Vu, ceny chińskiego ZSJ w październiku kształtowały się na poziomie ok. 1000 USD/t fob. Obecnie z rynku płyną sygnały o podwyżkach do 1075 USD/t. Znacznie droższy jest ZSJ z Polski. Według IEG Vu, jego ceny kształtują się na poziomie 1,75–1,80 euro/kg loco zakład.

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure