Rynek

Jaki eksport i import owoców?

Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące handlu zagranicznego owocami w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.

fot. P. Gościło

Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r., z Polski wyeksportowano z Polski 971,9 tys. t owoców za 829,9 mln EUR, co oznacza 26,8-procentowy spadek wolumenu i tylko 5,5-procentowy spadek wartości w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Import owoców w omawianym okresie dotyczył 1273,2 tys. t produktów, o wartości 1323,9 mln EUR i oznacza wzrost ujemnego salda w obrotach zagranicznych o 17,4% do 494 mln EUR. Do Unii Europejskiej, w omawianym okresie, trafiło 63% całego eksportu owoców z Polski, w tym do Niemiec 16% (167,5 tys. t za 185,2 mln EUR). Daje to wzrost udziału eksportu do UE w eksporcie ogółem o 16,8 p. p. w ujęciu ilościowym i o 8,9 p. p. w wartości r/r, a do Niemiec wzrost o 3,4 p .p. w ilościach  i 0,9 p. p. w wartości r/r.
W obrotach handlu zagranicznego przetworami owocowo-warzywnymi dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 422,8 mln EUR i wzrosło o 8,7% r/r. Odnotowano wzrost wartości eksportu produktów przetworzonych o 11% do poziomu 993 mln EUR, przy 1,1-proc. wzroście ilości wyeksportowanych przetworów do poziomu 809,4 tys. t. Jednakże import przetworów owocowych i warzywnych wzrósł w tym okresie znacznie bardziej, bo o 7,5% w ujęciu ilościowym (do 478,6 tys. t) i 12,4% w ujęciu wartościowym (do 478,6 mln EUR). Głównym odbiorcą ww. przetworów z Polski były kraje UE, do których trafiło 79,4% wolumenu całego eksportu tej kategorii (wzrost o 2,9 p .p. w ujęciu ilościowym  i o 2,5 p. p. w wartości r/r), w tym do Niemiec trafiło 27% eksportu przetworów owocowych i warzywnych (wzrost o 2,9 p .p. w ujęciu ilościowym  i o 2,5 p. p. w wartości r/r), tj. 219,9 tys. t przetworów za 286,8 mln EUR. Ważne miejsce, z ponad 9% udziałem, ma nadal Rosja, do której wyeksportowano z Polski 73,8 tys. t przetworów owocowych i warzywnych (głównie mrożonki) za 86,2 mln EUR, co oznacza spadek o 1,1% w ujęciu ilościowym i 1% spadek w ujęciu wartościowym r/r.

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure