Rynek

Eksport po embargu

Embargo nie spowodowało spadku naszego eksportu. Zahamowało jednak jego wzrost, który obserwowaliśmy w ubiegłych latach.

Głównym rynkiem zbytu stała się Białoruś. Niestety, dyktuje ona bardzo niskie ceny, porównywalne z jabłkami przemysłowymi (0,25–0,37 euro/kg). Na drugim biegunie cenowym jest Bliski Wschód – od 0,73 do 0,76 euro /kg.

W mijającym sezonie zwiększył się nasz eksport do Unii-15. Jednak, jak to wynika z cen (0,38–0,39 euro), na ten wzrost wpłynęła przede wszystkim sprzedaż jabłek przemysłowych do Niemiec, Austrii i Holandii. Ponieważ ceny były korzystniejsze od tych, które oferowały rodzime zakłady, zmniejszyły się dostawy do przetwórni w Polsce.

Po ogłoszeniu embarga znacznie wzrósł eksport do Unii-13, który jednak w następnych latach znacznie wyhamował.

Z pozaeuropejskich rynków zwiększyliśmy sprzedaż do Egiptu. Dwa lata temu głośno było o eksporcie do Chin, jednak obecnie on nie istnieje. Czy przyczyną był nieurodzaj i gorsza jakość jabłek? Być może na to pytanie uzyskamy odpowiedź w najbliższym sezonie, który dobrze się zapowiada.

Jolanta Szaciłło (fot. H.C.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure