Rynek

Dwa kierunki rozwoju sadownictwa

Jednym z głównych problemów producentów jabłek jest przyszłość ich gospodarstw. Sadownicy zastanawiają się, jakie sady, sposoby produkcji czy odmiany zagwarantują opłacalność. Wśród ekspertów i producentów zarysowują się dwa poglądy dotyczące kierunków rozwoju produkcji jabłek w naszym kraju.

Pierwszy kierunek…

…zakłada, że produkcja może wzrosnąć do 5,0 mln ton jabłek. Przy takiej wielkości ponad 60% jabłek nie będzie odpowiadać wymogom wobec jabłek deserowych. Uważa się, że główną przyczyną niskich cen skupu wszystkich jabłek są niskie ceny jabłek przemysłowych, płaconych przez przemysł przetwórczy. Niskich cen nie wiąże się z wysoką produkcją i potrzebami rynku. Słabo się podkreśla konieczność poprawy jakości jabłek i zmiany w doborze odmian oraz ścisłą zależność naszej produkcji od potrzeb i wymagań rynku, zwłaszcza światowego.
Ten kierunek jest łatwy dla wielu sadowników, zwłaszcza mających mniejsze gospodarstwa. Ponoszą oni niższe nakłady, mniejsze są też koszty produkcji. Nie widzą konieczności „drogiego” inwestowania. Uzyskują niższe plony jabłek średniej jakości. Większość z nich trafia na rynek krajowy, głównie do zakładów przetwórstwa. Opłacalność produkcji jabłek jest na niskim poziomie, bardzo często produkcja jest nieopłacalna. W takiej sytuacji właściciele gospodarstw muszą szukać dodatkowych źródeł dochodu.

Drugi kierunek…
…jest zupełnie inny. Przewiduje się znaczące zmniejszenie produkcji jabłek niskiej jakości, a zwiększenie udziału owoców wysokiej jakości, gdyż ceny skupu, a zatem opłacalność produkcji, zależą od wysokości zbiorów i jakości jabłek. Bardzo mocno podkreśla się potrzebę szybkiej poprawy jakości jabłek, zmian w uprawianych odmianach jabłoni (poszukiwanych na rynku zagranicznym) i dostosowanie produkcji do potrzeb i wymagań rynku jabłkowego. Trzeba osiągać 50 ton z hektara jabłek bardzo wysokiej jakości, które powinny stanowić 70-80% produkcji, przy czym produkowane odmiany muszą być akceptowane przez rynek.
Realizacja założeń tego kierunku jest znacznie trudniejsza. Wymaga wysokich nakładów pracy, wyższych koszów produkcji, zwłaszcza drogich inwestycji produkcyjnych. Takie warunki mogą spełnić gospodarstwa o większej powierzchni, specjalizujące się w produkcji jabłek, prowadzone przez profesjonalistów w produkcji i eksporcie jabłek. Tylko one będą konkurencyjne wobec zagranicznych producentów jabłek. Produkowane jabłka będą podstawą krajowego eksportu jabłek. W takich gospodarstwach najpewniejsza jest opłacalność produkcji jabłek. Nie będą one potrzebować dodatkowego źródła dochodu.

Co wybrać?

Obydwa te kierunki mają rację bytu w naszym kraju. Trzeba się tylko zastanowić, który wybrać, aby był odpowiedni dla danego gospodarstwa. A może są jeszcze inne bardziej atrakcyjne możliwości dla naszych producentów jabłek? Czasy i warunki w produkcji jabłek szybko się zmieniają. Trzeba do tych zmian się dostosować, bo do naszej wysokiej produkcji, wymagań i życzeń nie dostosuje się światowy rynek jabłek.
Prof. dr hab. Eberhard Makosz

Żródło: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

Zdjęcie: A. Jóżwicka

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure