r e k l a m a


Jak wybierać eko produkty?

Bio, eko i organic – oznakowany takimi wyrażeniami produkt powinien pochodzić z rolnictwa ekologicznego. Zgodnie z prawem musi on zawierać co najmniej 95% składników ekologicznych: niemodyfikowanych genetycznie, uprawianych bez sztucznych nawozów, z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych.

31 lipca 2014

czytaj więcej >

r e k l a m a


Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

29 lipca 2014

czytaj więcej >

Zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013

Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln euro.

29 lipca 2014

czytaj więcej >

Ustawa o ubezpieczeniu od ryzyka rynkowego

Trwają prace nad ustawą, przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

24 lipca 2014

czytaj więcej >

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za wypadek przy pracy

Odszkodowanie wypłacane z tytułu ubezpieczenia w KRUS należy się wyłącznie wtedy, jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

24 lipca 2014

czytaj więcej >

Panele słoneczne a podatek od nieruchomości

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są urządzeniami technicznymi posiadającymi części budowlane (system mocowania w postaci kotw, palowania czy płyt betonowych) i poprzez to nie podlegają podatkowi od nieruchomości.

21 lipca 2014

czytaj więcej >

Poradnik: DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ – lata 2014–2020

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014 - 2020 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju. Jednak pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z pewnymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach.

17 lipca 2014

czytaj więcej >

Podwyższona kwota jednorazowego odszkodowania

Od 1 lipca tego roku została podwyższona kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

02 lipca 2014

czytaj więcej >

Cudzoziemcy kupują ziemię

W latach 1990–2013 cudzoziemcy kupili w Polsce, na podstawie pozwoleń wystawionych przez MSW, ponad 50 tys. ha ziemi – donosi Polska Agencja Prasowa. W ub. r. było to 697 ha (najwięcej w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i pomorskim), a w 2012 r. –ponad 1 tys. ha.

01 lipca 2014

czytaj więcej >

Komisja Europejska o KRUS

Komisja Europejska skrytykowała przywileje górników i rolników w polskim systemie ubezpieczeniowym.

01 lipca 2014

czytaj więcej >