r e k l a m a


Truskawki w minionym sezonie

W strukturze produkcji owoców jagodowych w 2017 r. dominowały truskawki, z 37–procentowym udziałem. Zbiory tych owoców wyniosły 178 tys. t, co w stosunku do 2016 r. oznacza spadek o 10% (o 19 tys. t).

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Sezon 2017/18 – podsumowanie

Według szacunków GUS, opublikowanych w grudniu 2017 r., zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 0,5 mln t. W porównaniu do 2016 r. obniżyły się o 15%, natomiast w stosunku do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o ok. 10%.

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zbiory owoców jagodowych wg GUS

Według oceny GUS, zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych były o około 15% mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 0,5 mln t.

04 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zbiory owoców z drzew wg GUS

Według oceny GUS, zbiory owoców z drzew w 2017 r. były o około jedną trzecią mniejsze w porównaniu 2016 r. i wyniosły 2,7 mln t.

04 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zapasy jabłek w Polsce i w krajach UE

Jakie są zapasy jabłek w Polsce i w krajach UE? O ile zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku i poprzedniego miesiąca?

21 grudnia 2017

czytaj więcej >

Prognozy dla unijnego rynku jabłek do 2030 r.

18 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała raport „EU Agricultural Outlook for the EU agricultural markets and income 2017–2030”, przedstawiający perspektywy rozwoju rynku m.in. jabłek w UE do 2030 r.

19 grudnia 2017

czytaj więcej >

Jaki eksport i import jabłek?

Światowe zbiory jabłek w bieżącym sezonie 2017/18 są niższe o 3% w stosunku do sezonu ubiegłego. Jakie tendencje obserwuje się obecnie u największych eksporterów i importerów tych owoców?

12 grudnia 2017

czytaj więcej >

Eksportowe perspektywy

Za nami jeden z trudniejszych sezonów wegetacyjnych. O sytuacji w polskim sadownictwie i wnioskach, jakie po tym roku możemy wyciągnąć na przyszłość dyskutowano podczas konferencji „Sady i Ogrody na Narodowym” (20 listopada) oraz towarzyszącej targom Horti-Tech w Kielcach (21 listopada).

12 grudnia 2017

czytaj więcej >

Jeszcze więcej chińskiego koncentratu

W trzech pierwszych miesiącach bieżącego sezonu 2017/18 eksport chińskiego koncentratu jabłkowego zwiększył się o 37% rok do roku.

05 grudnia 2017

czytaj więcej >

Sad w węglowym zagłębiu

Wschodnia Wielkopolska jest kojarzona głównie z odkrywkami węgla brunatnego, ale stanowi też inne zagłębie – od ponad 60 lat na terenie gminy Sompolno rozwija się sadownictwo. W produkcji owoców prym wiedzie gospodarstwo Andrzeja Stasiaka w Sompolinku, który w tym roku zdobył tytuł Wzorowego Ogrodnika.

29 listopada 2017

czytaj więcej >