r e k l a m a

Partner serwisu


Ministerstwo reaguje na "zmowy cenowe"

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zaapelował o podjęcie działań mających na celu zbadanie czy przedsiębiorcy prowadzący skup wiśni działają na rynku zgodnie z zachowaniem zasad konkurencji.

28 lipca 2016

czytaj więcej >

r e k l a m a


Związek Sadowników o drastycznie niskich cenach owoców

Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej opublikował protest w sprawie drastycznego spadku cen skupu owoców do przetwórstwa. Ceny spadają każdego dnia, co negatywnie wpływa na pokrycie kosztów produkcji oraz zbiorów.

26 lipca 2016

czytaj więcej >

Prognoza zbiorów jabłek i gruszek w 2016 roku

Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej Towarzystwa Rozwoju Sadów Sadów Karłowych w oparciu o informacje z całego kraju wypracowali prognozę zbiorów jabłek i gruszek w 2016 roku.

22 lipca 2016

czytaj więcej >

Wydłużono termin składania wniosków!

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa podjął decyzję o wydłużeniu składania wniosków o rejestrację.

17 lipca 2016

czytaj więcej >

Susza pokrzyżowała plany plantatorom porzeczki

1 lipca 2016 r. Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnej Porzeczki opublikowało apel dotyczący korekty prognoz tegorocznych zbiorów. Dane mogą być zaskoczeniem dla wielu zainteresowanych...

11 lipca 2016

czytaj więcej >

Chcesz wywozić jabłka do Chin? Przygotuj się do tego!

Wymagania fitosanitarne dotyczące owoców eksportowanych do Chin zostały określone w specjalnym protokole podpisanym 20 czerwca 2016 r. Każdy producent chcąc przystąpić do tego procesu powinien zaznajomić się z przepisami, a przede wszystkim przestrzegać terminów złożenia wniosków i rejestracji uprawy.

06 lipca 2016

czytaj więcej >

Dobra żywność...tylko polska!

Program "Poznaj Dobrą Żywność" skierowany jest do producentów różnych branż spożywczych m.in. sadowników. Jego głównym celem jest informowanie konsumentów o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Uczestnikami programu są przedsiębiorcy państw członkowskich Unii Europesjkiej, a udział w nim jest dobrowolny.

20 czerwca 2016

czytaj więcej >

Co o normach jakościowych świeżych owoców powinien wiedzieć sadownik?

Normy jakości handlowej zostały opracowane w celu wyeliminowania z obrotu produktów o słabej jakości. Pośrednim efektem tych poczynań jest także wzrost konkurencyjności i związany z tym wzrost opłacalności produkcji. We wszystkich państwach Unii Europejskiej normy są równe i zharmonizowane z normami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Stanów Zjednoczonych (EKG/ONZ). Same normy regulują w określonych przepisach Wspólną Organizację Rynków Rolnych (WORR).

09 czerwca 2016

czytaj więcej >

W sprawie wypłat de minimis dla sadowników

W związku z ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem, sadownicy mogli skorzystać z pomocy de minimis 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych. Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że producent rolny nie może równolegle uzyskać pomocy do jabłek z Agencji Rynku Rolnego z tytułu strat poniesionych w związku z embargiem rosyjskim i ubiegać się o pomoc na jabłka z ARiMR. Z kolei w komunikacie na stronie MRiRW można było przeczytać, że producenci jabłek, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego.

26 kwietnia 2016

czytaj więcej >

WYMAGANIA FITOSANITARNE W EKSPORCIE JABŁEK Z POLSKI DO WIETNAMU

Uwzględniając ustalone w 2015 roku warunki fitosanitarne dla jabłek eksportowanych z Polski do Wietnamu, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa opracował szczegółowe wytyczne, zawierające wymagania dla producentów, miejsc przechowywania, sortowania i pakowania, które będą obowiązywały od bieżącego sezonu wegetacyjnego.

03 kwietnia 2016

czytaj więcej >