r e k l a m a

Partner serwisu


Trwają prace nad nowelizacją ustawy o środkach ochrony roślin

6 listopada 2014 r. zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin, wywodzącej się z projektu poselskiego, znalazły się 3 poprawki redakcyjne.

07 listopada 2014

czytaj więcej >

r e k l a m a


Wnioski o rekompensatę

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.

12 października 2014

czytaj więcej >

ARiMR: Zmieniają się zasady przyznawania płatności bezpośrednich. Szacowana stawka wyniesie około 110 euro za hektar

W przyszłym roku zmieniają się niektóre zasady przyznawania płatności w ramach systemu dopłat bezpośrednich dla rolników. Producenci żywności będą mogli ubiegać się o nie do mniejszej niż w tym roku powierzchni. Właścicielom gospodarstw rolnych będzie przysługiwały także dopłaty do produkcji zwierzęcej, upraw niektórych roślin, za zazielenianie i produkcję tytoniu. Na wsparcie mogą liczyć także młodzi rolnicy.

08 października 2014

czytaj więcej >

ARiMR będzie pomagała finansowo producentom czarnych porzeczek i wiśni, a także rolnikom którzy mają kredyty bankowe

Tegoroczne ceny skupu czarnych porzeczek i wiśni są w tym roku bardzo niskie i nie pokrywają nawet kosztów ich produkcji. Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z tej sytuacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Jego wysokość wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie realizowane w formie tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

01 października 2014

czytaj więcej >

Będą zmiany w ubezpieczeniach upraw

Rząd przyjął nowe zasady obowiązkowych ubezpieczeń upraw. Jeśli Sejm je uchwali, wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

10 września 2014

czytaj więcej >

Agencja podała termin składania aktualizacji wniosków

Prezes ARiMR poinformował, że w terminie od 5 września 2014 r. do 3 listopada 2014 r. należy dokonać aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w 2011 r., 2012 r. lub w 2013 r. w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zawierających zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23 lipca 2014 r., w sprawach które nie zostały zakończone przed dniem 4 września 2014 r. tj. nie doręczono wnioskodawcy pisma o odmowie przyznania pomocy przed dniem 4 września 2014 r.

01 września 2014

czytaj więcej >

Modernizacja gospodarstw rolnych

W dniu 27 sierpnia br. opublikowane zostało w rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z 2014 r. poz. 1137 ).

31 sierpnia 2014

czytaj więcej >

"Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007–2013 – konieczna aktualizacja wniosków

21 sierpnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. W najbliższych dniach rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

26 sierpnia 2014

czytaj więcej >

Nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku

W 2014 roku po raz ostatni będą obowiązywały stare zasady przyznawania płatności bezpośrednich. Unia Europejska w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmodyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom z państw UE. Niektóre rozwiązania są obligatoryjne dla wszystkich krajów Wspólnoty, pozostałe są opracowywane we własnym zakresie przez poszczególne państwa członkowskie.

25 sierpnia 2014

czytaj więcej >

Jak produkować cydr

Resort gospodarki szacuje, że do 2020 r. spożycie cydru może osiągnąć wartość 2,5% rynku piwa, czyli 90 mln l rocznie. Do produkcji litrowej butelki cydru potrzeba 1,5-2 kg jabłek i oczywiście specjalistyczna aparatura. Należy również stosować się do odpowiednich przepisów prawnych, o których zmianę stara się teraz m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 sierpnia 2014

czytaj więcej >