r e k l a m a


Eurostat o cenach owoców w UE

Według danych Eurostat w lutym 2018 r. przeciętny poziom cen detalicznych żywności w Unii Europejskiej był o 1,2% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jedną z najbardziej drożejących kategorii żywności, obok olejów i tłuszczów, były owoce. W lutym br. ich ceny detaliczne w UE  były o 5,5% wyższe niż przed rokiem.

05 kwietnia 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Czy jeszcze będziemy dumni z polskiego jabłka?

Międzynarodowa konferencja sadownicza w Lublinie w tym roku odbywała się pod hasłem: „Zagrożenia w polskim sadownictwie i sposoby ich złagodzenia”. 22 marca, przed audytorium zgromadzonym w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

04 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Wsparcie dla przetwórstwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, o kwotach wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski o pomoc finansową można składać do 29 kwietnia br.

03 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Advertising article

Wkrótce konferencja w Lublinie

Pojawiły się nowe problemy w polskim sadownictwie. Niektóre z nich są poważnym zagrożeniem dla naszej produkcji owoców. Mogą istotnie obniżyć opłacalność i wielkość produkcji owoców. Warto bliżej poznać skutki tej sytuacji i możliwości ich złagodzenia.

09 marca 2018

czytaj więcej >

Rekordowe plony jabłek

Na całym świecie wzrastają plony jabłek. Różne jest tempo i wielkość uzyskiwanych plonów. Dobrym tego przykładem może być Południowy Tyrol, gdzie osiąga się najwyższe plonowanie na świecie. W latach 1970–1980 średnie plony z hektara wynosiły 28 ton, w następnej dekadzie już 38 ton, a w latach 2010–2017 ponad 55 ton, w tym w kilku latach około 64 ton. W innych krajach ten proces jest wolniejszy i z niższymi plonami, ale się rozwija. Średnie plony są na poziomie 40–60 ton z hektara.

08 marca 2018

czytaj więcej >

Dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin. Rośnie zainteresowanie zakładaniem nowych plantacji, także na większych areałach. Wzrostowi zbiorów sprzyja poprawa przeciętnych plonów.

27 lutego 2018

czytaj więcej >

Sytuacja na rynku mrożonych wiśni w sezonie 2017/18

Polska znajduje się w czołówce największych producentów wiśni na świecie. Jak wynika z danych FAO, udział Polski w globalnych zbiorach w latach 2014–2016 wynosił przeciętnie niecałe 14%, dzięki czemu nasz kraj zajmował trzecie miejsce w światowej produkcji.  Pierwsze miejsce należało do Rosji (15%), drugie do Turcji  (14%), a czwarte do Ukrainy (13%).

06 lutego 2018

czytaj więcej >

Chińczycy przejmują Appol?

Potentat w produkcji soków Zhonglu Fruit Juice Co. z Chin chce za 68,5 mln zł przejąć Appol.

30 stycznia 2018

czytaj więcej >

Jak kształtowały się ceny skupu jabłek?

W IV kwartale 2017 r. ceny skupu jabłek na eksport były średnio o 109% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Z powodu niższych zbiorów jabłek w krajach UE (wg WAPA średnio o ponad 20%), szacuje się, że podaż jabłek na rynku europejskim pod koniec sezonu 2017/2018 może nie wystarczyć na zaspokojenie popytu.

29 stycznia 2018

czytaj więcej >

Współczynnik przydziału na jabłka i gruszki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała w poniedziałek, że ustalono wysokość współczynnika przydziału dla grupy produktów jabłka i gruszki. Wynosi on 0,09.

22 stycznia 2018

czytaj więcej >