r e k l a m a

Partner serwisu


Advertising article

Wkrótce konferencja w Lublinie

Pojawiły się nowe problemy w polskim sadownictwie. Niektóre z nich są poważnym zagrożeniem dla naszej produkcji owoców. Mogą istotnie obniżyć opłacalność i wielkość produkcji owoców. Warto bliżej poznać skutki tej sytuacji i możliwości ich złagodzenia.

09 marca 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Rekordowe plony jabłek

Na całym świecie wzrastają plony jabłek. Różne jest tempo i wielkość uzyskiwanych plonów. Dobrym tego przykładem może być Południowy Tyrol, gdzie osiąga się najwyższe plonowanie na świecie. W latach 1970–1980 średnie plony z hektara wynosiły 28 ton, w następnej dekadzie już 38 ton, a w latach 2010–2017 ponad 55 ton, w tym w kilku latach około 64 ton. W innych krajach ten proces jest wolniejszy i z niższymi plonami, ale się rozwija. Średnie plony są na poziomie 40–60 ton z hektara.

08 marca 2018

czytaj więcej >

Dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku malin. Rośnie zainteresowanie zakładaniem nowych plantacji, także na większych areałach. Wzrostowi zbiorów sprzyja poprawa przeciętnych plonów.

27 lutego 2018

czytaj więcej >

Sytuacja na rynku mrożonych wiśni w sezonie 2017/18

Polska znajduje się w czołówce największych producentów wiśni na świecie. Jak wynika z danych FAO, udział Polski w globalnych zbiorach w latach 2014–2016 wynosił przeciętnie niecałe 14%, dzięki czemu nasz kraj zajmował trzecie miejsce w światowej produkcji.  Pierwsze miejsce należało do Rosji (15%), drugie do Turcji  (14%), a czwarte do Ukrainy (13%).

06 lutego 2018

czytaj więcej >

Chińczycy przejmują Appol?

Potentat w produkcji soków Zhonglu Fruit Juice Co. z Chin chce za 68,5 mln zł przejąć Appol.

30 stycznia 2018

czytaj więcej >

Jak kształtowały się ceny skupu jabłek?

W IV kwartale 2017 r. ceny skupu jabłek na eksport były średnio o 109% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Z powodu niższych zbiorów jabłek w krajach UE (wg WAPA średnio o ponad 20%), szacuje się, że podaż jabłek na rynku europejskim pod koniec sezonu 2017/2018 może nie wystarczyć na zaspokojenie popytu.

29 stycznia 2018

czytaj więcej >

Współczynnik przydziału na jabłka i gruszki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała w poniedziałek, że ustalono wysokość współczynnika przydziału dla grupy produktów jabłka i gruszki. Wynosi on 0,09.

22 stycznia 2018

czytaj więcej >

Truskawki w minionym sezonie

W strukturze produkcji owoców jagodowych w 2017 r. dominowały truskawki, z 37–procentowym udziałem. Zbiory tych owoców wyniosły 178 tys. t, co w stosunku do 2016 r. oznacza spadek o 10% (o 19 tys. t).

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

Sezon 2017/18 – podsumowanie

Według szacunków GUS, opublikowanych w grudniu 2017 r., zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 0,5 mln t. W porównaniu do 2016 r. obniżyły się o 15%, natomiast w stosunku do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o ok. 10%.

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zbiory owoców jagodowych wg GUS

Według oceny GUS, zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych były o około 15% mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 0,5 mln t.

04 stycznia 2018

czytaj więcej >