Aktualności

Sukces na olimpiadzie wiedzy ogrodniczej

Kolejny sukces Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

20 kwietnia 2018 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Przemysław Dziubiński - uczeń IV klasy Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik, wykazał się ogromną wiedzą, o czym świadczy uzyskana przez niego punktacja. Przemek uzyskał 94 punkty i zajął pierwsze miejsce w tegorocznych eliminacjach okręgowych Olimpiady w bloku ogrodnictwo. Zdobył cenne nagrody rzeczowe i zakwalifikował się do Eliminacji Centralnych XLII OWiUR. W dniach 7–8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przemek będzie walczył o kolejne zaszczytne tytuły i nagrodę finansową.

Serdecznie gratulujemy Przemkowi i życzymy mu dalszych sukcesów!

Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure