Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Prezydent podpisał ustawę z 10 marca, która wejdzie w życie 1 września 2017 r. Zakłada ona połączenie części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Do zadań KOWR, oprócz gospodarowania państwową ziemią, będzie należało kształtowanie ustroju rolnego, wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno–spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnych programów związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

Połączenie agencji spowoduje zmniejszenie zatrudnienia o 30%, przez co mają się zmniejszyć koszty funkcjonowania. Oczekiwane jest również poprawienie dostępności rolników do usług i informacji.

Tekst: Jolanta Szaciłło

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure