Aktualności

Po raz 20. w Dąbrowicach

8 czerwca w już po raz 20. skierniewicki Instytut Ogrodnictwa zaprosił do Sadu Doświadczalnego w Dąbrowicach. Co można było zobaczyć?

XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, medialnym zaś – m.in. nasze czasopismo „Sad Nowoczesny”. Partnerami wydarzenia byli: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych oraz Związek Sadowników RP.

W tym roku można było wysłuchać wykładów poświęconych sadownictwu i warzywnictwu. O aktualnych zagrożeniach chorobami w uprawach sadowniczych informowali: mgr Sylwester Masny, dr Agata Broniarek-Niemiec i prof. Joanna Puławska. Z kolei prof. Jerzy lisek informował o projekcie EcoOrchard, dotyczącym roślin przywabiających pożyteczną faunę. Prezentowano także doświadczenia sadownicze, dotyczące m.in. nowych parchoodpornych odmian jabłoni, wpływu nowych podkładek odpornych na szarkę Docera 6 i Dospina 235 na wzrost i owocowanie dwóch odmian śliw, wpływu pięciu podkładek wegetatywnych na wzrost i owocowanie czereśni odmian Sylvia i Karina, najlepszych podkładek dla czereśni odmiany Regina czy też porównania wzrostu i owocowania drzew czterech odmian czereśni szczepionych na podkładkach GiSelA 5 i VSL 2.

Po raz kolejny uczestnicy spotkania (w Dąbrowicach pojawiło się blisko 400) mieli możliwość przejazdu po sadzie muzealnym londyński autobusem piętrowym, na pokładzie którego Adam Krawiec i Barbara Bartosiewicz informowali o najnowszych doświadczeniach prowadzonych w dąbrowickim sadzie.

Imprezie towarzyszyła wystawa maszyn i środków produkcji dla branży ogrodniczej, a pracownicy naukowi instytutu udzielali indywidualnych porad dotyczących sadownictwa i warzywnictwa.

Tekst: H.C. (fot. H.C., A.O.)

 

 

 

 

 

Zdjęcia do artykułu

XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
XX Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure