r e k l a m a


Aktualności

Pierwsze zatrzymania w ramach Silver Axe II

Głównym celem operacji Silver Axe II jest ograniczenie zagrożenia płynącego ze stosowania niedopuszczonych środków ochrony roślin. Stosowanie nielegalnych środków przy produkcji żywności wymaga radykalnego przeciwdziałania i stosowania adekwatnych kar. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa aktywnie uczestniczy w programie Silver Axe II zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i wewnątrz kraju. Są już pierwsze efekty prowadzonych działań...

Zatrzymanie 122-óch ton nielegalnych środków ochrony roślin to wynik niespełna 2-tygogodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem Silver Axe II. W akcji kierowanej przez EUROPOL z udziałem 16 państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestniczyła również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Intensywne dziania kontrolne inspektorów PIORiN prowadzone były na przejściach granicznych, w składach celnych oraz wewnątrz kraju. Zatrzymane przesyłki środków ochrony roślin były poddawane wspólnej weryfikacji zaangażowanych międzynarodowych służb ochrony roślin i producentów środków ochrony roślin. 
Jak dowiodła przeprowadzona akcja, współpraca jest kluczem do ograniczenia napływu nielegalnych środków ochrony roślin. 

Źródło: PIORiN

Tagi:

Zobacz także