Aktualności

Oferta dla sadowników poszerza się

Agrosimex jest dystrybutorem ponad 6000 produktów przeznaczonych dla rolnictwa, m.in. środków ochrony roślin i nawozów specjalistycznych. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie firmy (Goliany, 16 marca), mówiono o tegorocznych nowościach produktowych oraz planach na dalszy rozwój firmy.   

– W ubiegłym roku firma Agrosimex obchodziła 25-lecie – mówił Piotr Barański (na zdjęciu). –Kolejne ćwierćwiecze rozpoczynamy mottem: „Otwieramy się na wiele więcej”. Zamierzamy rozwinąć współpracę ze sklepami detalicznymi, dzięki którym ze swoją ofertą dotrzemy do małych i średnich gospodarstw – dodał. – Kontynuujemy też bezpośrednią obsługę tych największych.

Ważną grupą klientów firmy są producenci owoców. O wdrażanych przez Agrosimex rozwiązaniach dla sadownictwa mówił Janusz Miecznik, dyrektor marketingu sekcji sadownictwo. – Świadczymy profesjonalne doradztwo za pośrednictwem naszych ekspertów działających w terenie, organizujemy różnego rodzaju spotkania (w styczniu i lutym br. odbyło się już 18 konferencji regionalnych, w których udział wzięło 3,5 tys. uczestników), a także udostępniamy naszym klientom pomocne narzędzia, takie jak program doradczy Info-Karta, dostęp do zdalnych pułapek feromonowych iTrap czy kluby producenckie (klub fertygacyjny, jagodowy).

Dwa produkty z oferty sadowniczej uzyskały rozszerzenie rejestracji. Preparat Nordox 75 WG, zawierający jony miedzi w formie granulatu, wspomaga walkę z chorobami bakteryjnymi i grzybowymi nie tylko w uprawach jabłoni, lecz także gruszy, pigwy, winorośli. – Polecamy go szczególnie do ochrony przed rakiem bakteryjnym drzew owocowych i zarazą owocową – rekomendował Janusz Miecznik.

Z koleifungicydIprodione 500 SC może być stosowany w sadach wiśniowych i czereśniowych oraz na plantacjach maliny i borówki wysokiej. Wyróżnia go bardzo krótki okres karencji – w truskawce wynosi on 2 dni, w reszcie upraw – 3 dni.

Pojawiło się też kilka nowości. Insektycyd Imidan 40 WG służy do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawach jabłoni i gruszy. – Chociaż jest to środek pochodzenia fosfoorganicznego, nie wykazuje działania systemicznego – informował prelegent. – Działa na wszystkie fazy rozwojowe szkodnika, ale zalecanym terminem stosowania jest faza czarnej główki. W momencie zabiegu temperatura powietrza powinna przekraczać 15ºC, a optymalne pH cieczy roboczej to 5,5. Środek ten można łączyć z fungicydami i nawozami, jedyny wyjątek stanowi mieszanina z siarczanem miedzi.

Insektycyd Kobe 20 SP (acetamipryd) wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe wobec szkodników ssących i gryzących. Polecany jest do upraw drzew ziarnkowych, wiśni, czereśni, śliw i truskawki.

Ponadto wśród regulatorów wzrostu pojawiły się Corto (proheksadion wapnia) oraz Flogrip Tabletki (kwas giberelinowy).

– Jest to też pierwszy rok sprzedaży preparatu Rhizosum N – dodał Tomasz Sikorski, dyrektor rozwoju. – Zawarte w nim wolnożyjące bakterie Azotobacter vinelandii wiążą azot z powietrza i udostępniają go roślinom we wszystkich fazach rozwojowych. Umożliwia to redukcję łącznej dawki azotu nawozowego co najmniej o połowę. Rhizosum N może być stosowany w we wszystkich rodzajach upraw.

Agnieszka Okła

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure