Aktualności

Na PROGNOSFRUIT o światowych trendach owocowych

Konferencja PROGNOSFRUIT to główne wydarzenie dla branży owocowej całego świata.  Skupia producentów, przetwórców i handlowców z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Podczas  konferencji omawiane są trendy na europejskim i światowym rynku owoców, a  WAPA (World Apple and Pear Association) ogłasza prognozę produkcji jabłek i gruszek na następny sezon.

Tegoroczna  (42 ) edycja konferencji odbyła się w drugim tygodniu sierpnia w Hiszpanii. Do katalońskiego miasta LLeida przybyło 300 delegatów z całego świata. Dane przedstawione przez członków WAPA zostały zebrane przy  wsparciu krajowych organizacji producentów różnych państw członkowskich UE i innych państw.
Jak wynika z przedstawionych danych produkcja jabłek w UE dla 21 krajów będzie najniższa z ostatniej dekady  przy spadku o 21% w stosunku do roku ubiegłego i wyniesie 9 343 000 ton. Szacuje się, że w 2017 r. produkcja ta będzie również niższa niż średnia z trzech ostatnich lat o 23%.
Jeśli chodzi o odmiany, zbiór głównej odmiany Golden Delicious będzie niższy o 18% i wyniesie 1 982 000 ton, co jest również najniższą liczbą dekady. Gala również odnotuje spadek o 3% do  1 276 000 ton. Idared spadnie o 30% w tempie 679 000 ton, a  Red Delicious o 9%, osiągając 576 000 ton.
W przypadku gruszek, europejscy producenci przewidują bardzo podobne zbiory do ubiegłego roku tylko z 1 procentowym spadkiem zbiorów w porównaniu z zeszłorocznym i 8 procentowym spadkiem w porównaniu z ostatnimi trzema latami. Całkowity plon w 2017 r. osiągnie poziom 2 148 000 ton. Ta wielkość odnosi się do produkcji w 19  państwach członkowskich UE, które udostępniły dane do raportu. W 2017 r. zbiór odmiany Konferencja  będzie mniejszy  o 7%  i wyniesie 844 000 ton, podczas gdy Abate F wzrośnie o 12% do 332 000 ton, a odmiana William spadnie o 6%, aby osiągnąć 247 000 ton.
Oprócz oficjalnej części konferencji i debaty odbyło się również kilka imprez towarzyszących, mających na celu wzmocnienie współpracy i kontaktów między uczestnikami,  delegaci mogli między innymi odwiedzić  największy hiszpański sad  La Rasa oraz grupę producentów owoców.
Dzięki staraniom Prezesa Mirosława Maliszewskiego przyszłoroczna edycja konferencji odbędzie się w Polsce  w dniach 8-10 sierpnia, a organizacją zajmie się Związek Sadowników RP.  Już teraz zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Źródło: Związek Sadowników RP

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure