Aktualności

Majówkowe zalecenia sadownicze

W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku firma Agrosimex założyła doświadczenie wdrożeniowe z programem ochrony i nawożenia ukierunkowanym na wysoką jakość owoców oraz niskie poziomy pozostałości pestycydów. Szczegóły doświadczenia oraz zalecenia agrotechniczne na najbliższy okres zaprezentowano 8 maja podczas Majówki Sadowniczej w sadzie Wojciecha Wiewióra (Bądków, gm. Goszczyn).

– Opracowany przez nas program ochrony roślin i nawożenia ma zagwarantować takie właśnie owoce – przewidywalne, bezpieczne dla konsumenta, z niewielką ilością pozostałości – informował Janusz Miecznik, dyrektor marketingu ds. sadowniczych. – Tego wymagają od nas konsumenci.

– Tak staraliśmy się ułożyć program ochrony, aby w okresie wczesnowiosennym maksymalnie wykorzystać dostępne pestycydy – dodał Robert Binkiewicz, doradca sadowniczy Agrosimex. – Proponujemy więc bardzo intensywną ochronę przed kwitnieniem oraz tuż po kwitnieniu. Wiadomo, że w najwcześniejszych fazach rozwojowych szkodników i patogenów skuteczność konwencjonalnej ochrony jest najwyższa, dzięki czemu w późniejszym okresie, latem, nie musimy ratować się w trudnych sytuacjach, sięgając po silne preparaty. Latem następuje zmiana w stosunku do tego, czym pryskaliśmy do tej pory. 

Przebieg pogody

Na początku sezonu wegetacja roślin była opóźniona, jednak pogoda sprawiła, że nagle rozwój roślin gwałtownie przyspieszył. Samo kwitnienie trwało bardzo krótko i było intensywne.

Obecnie w sadach musimy przede wszystkim skupić się na trzech aspektach:

1) nawadnianie – należy je jak najszybciej zacząć, bo mamy suszę – od 1 kwietnia spadło zaledwie 14 l/m2 (w poszczególnych lokalizacjach ta wartość może być różna);

2) mszyce – jest to kluczowy moment, aby uporać się z pierwszymi pokoleniami mszyc. Dzięki temu ograniczymy presję tego szkodnika latem. W tym okresie poleca się stosować np. Mospilan/ Kobe 20 SP, Teppeki 50 WG lub Movento 100 SC;

3) mączniak jabłoni – w sadzie pana Wiewióra przed kwitnieniem wykonano zabieg siarką i preparatem Topas 100 EC, teraz te zabiegi będą kontynuowane. Tuż po kwitnieniu doradcy firmy Agrosimex polecają wykonać zabieg typowym preparatem mączniakobójczym (np. Topaz 100 EC, Nimrod 250 EC czy Kendo 50 EW) – powinien on być przeprowadzony jak najszybciej.

Strategia ochrony w dalszej części sezonu

Insektycydy

– Z naszym programem celujemy na niskie poziomy pozostałości trzech substancji czynnych w owocach. Liczymy, że nie będzie żadnych pozostałości po insektycydach – informował Robert Binkiewicz. – Sezon przebiega bardzo dynamicznie – obserwujemy szybki rozwój nie tylko roślin, lecz także szkodników. Rozpoczęły się już loty owocówki jabłkóweczki – w pułapkach stwierdziliśmy pierwsze odłowione motyle. Jeśli jeszcze przez najbliższe kilka dni bardzo mocno skupimy się na tych szkodnikach, później latem do walki z motylami rozwiązaniem mogą być Imidan 40 WG i Coragen 200 SC (dwa zabiegi na pierwsze pokolenie) oraz Imidan 40 WG i Affirm 095 SG (na drugie pokolenie). Preparaty te mają krótki okres karencji, co gwarantuje brak ich pozostałości w owocach.

Latem do walki z mszycami czy przędziorkami opiekun doświadczenia będzie stosował Sil-Net. Jest to produkt naturalny o działaniu mechanicznym. Preparat tworzy na powierzchni roślin oraz szkodników powłokę silikonową, unieruchamiając je. W efekcie szkodnik przestaje żerować i umiera.

Fungicydy

Latem stosowaną substancją aktywną będzie kaptan. Coraz większego znaczenia nabiera Armicarb SP (wodorowęglan potasu) – zastosowany w czerwcu i lipcu przeciwko parchowi i mączniakowi nie tworzy pozostałości w owocach. Później, w okresie przedzbiorczym, na choroby przechowalnicze zaleca się preparat Pomax SC. Ma on działanie zapobiegawcze (fludioksonil) i interwencyjne (pirymetanil).

Tekst i zdjęcia: A. Okła

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure