Aktualności

KRUS seniorom

KRUS zaprezentował założenia pilotażowego programu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”. Czym jest ten program?

Jak podaje KRUS, „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” to program realizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Jest przeznaczony dla starszych osób, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Program ten będzie realizowany do 2020 r. i zakłada m.in.:

  • kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym,
  • kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym,
  • krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Źródło: KRUS

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure