Aktualności

Jesienna odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”

Tegoroczna edycja, prowadzonej przez Sumi Agro Poland, kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” oscyluje wokół przekazywania wiedzy o pszczołach, ich znaczeniu i ochronie młodemu pokoleniu, uczniom szkół rolniczych, którzy w przyszłości prowadzić będą działania związane z kształtowaniem agrocenoz.

Dlatego w trzech szkołach ponadgimnazjalnych, o profilu ogrodniczo-rolniczym, zlokalizowanych w Jasieńcu (woj. mazowieckie), Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) oraz w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) firma otworzyła Centra Murarkowe oraz wiosną i jesienią zorganizowała zajęcia edukacyjne dotyczące owadów pszczołowatych, szczególnie zaś murarki ogrodowej – głównej bohaterki akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”.

27 września br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące nie tylko znaczenia i ochrony owadów pszczołowatych, ale też zimowania murarki ogrodowej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają prawidłowo wykształcone kokony murarki ogrodowej oraz dowiedzieć się jak zapewnić tej pszczole dobre przezimowanie. Osobniki murarki ogrodowej zimę spędzają w postaci imago (dorosłej) w oprzędach. Jesienią, rurki gniazdowe owada można przenieść do suchego i czystego pomieszczenia, w którym temperatura zbliżona jest do panującej w środowisku naturalnym, lub zabezpieczone przed wilgocią pozostawić je w miejscu ich stacjonowania. Gniazd nie należy przenosić wcześniej, ponieważ niepotrzebne wstrząsy powodują zamieranie larw i poczwarek. Ryzyko pojawienia się chorób i szkodników – pasożytów hodowli murarek – minimalizuje prowadzenie selekcji kokonów, które wyjmuje się z rurek gniazdowych. Oprzędy dobrej jakości kokonów mają kształt wydłużonego owalu z wystającym z jednej strony białawym stożkiem, są barwy ciemnokasztanowej i nie są spleśniałe. Takie kokony przechowuje się w pojemnikach, w których możliwa jest wentylacja. Wszystkie oprzędy spasożytowane, spleśniałe i źle wykształcone oraz resztki gniazd usuwa się i niszczy, najlepiej poprzez spalenie. Istotnym elementem prowadzonej selekcji jest zachowanie higieny. Jeśli nie prowadzimy selekcji kokonów, gniazda na okres zimowania należy pozostawiać zabezpieczone przed wilgocią, ptakami i drapieżnikami na plantacji bądź przechowywać do wiosny w pomieszczeniu o temperaturze zbliżonej do tej panującej na zewnątrz. Jednak brak kontroli nad stanem kokonów stwarza ryzyko utraty hodowli, najczęściej wskutek inwazji pasożytów. Na lekcji oprócz jej aspektu teoretycznego nie zabrakło także miejsca na część praktyczną. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak prowadzona powinna być selekcja kokonów, jak wyglądają te prawidłowo wykształcone oraz jakie należy usuwać. W trakcie lekcji przeprowadzono także konkurs wiedzy z zakresu tematycznego zajęć, a najlepsi uczniowie otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Sumi Agro Poland.

„Budujemy populację owadów zapylających®” – podsumowanie działań

Troskę firmy Sumi Agro Poland o ochronę owadów zapylających odzwierciedlają prowadzone od pięciu lat działania w ramach kampanii „Budujemy populację owadów zapylających®” oraz oferta środków ochrony roślin bezpiecznych dla fauny pożytecznej i owadów zapylających (m.in. preparat Mospilan 20 SP). Akcja dotyczaca budowy populacji owadów zapylających cieszy się ogromnym i stale rosnącym zainteresowaniem, nie tylko producentów rolnych i ogrodniczych, ale także osób, które z branżą nie są związane. w ramach tej akcji prowadzone są różnego typu działania:

  • Co roku, producenci owoców oraz plantatorzy rzepaku mają możliwość otrzymania od firmy gniazd i koków murarki ogrodowej – w tym sezonie rozdaliśmy 60 000 murarek.
  • Centra Murarkowe to ośrodki pokazowe, w których zobaczyć można jak żyje i pracuje murarka ogrodowa, tam też prowadzone są szkolenia i spotkania związane z kampanią – w tym sezonie uruchomiono np. trzy Centra Murarkowe zlokalizowane przy szkołach rolniczych oraz 1 w sadzie czereśniowym.
  • Działania edukacyjne, w ramach których w tym sezonie przeszkolono ponad 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczo-ogrodniczym (wiosenna edycja lekcji edukacyjnej poświęcona była roli zapylaczy i selektywnym środkom ochrony roślin, tematem jesiennej edycji było dodatkowo zimowanie murarki; ponadto Sumi Agro Poland wsparło szkołę w Jasieńcu przekazując materiał siewny na łąkę kwietną). Organizowane są także spotkania szkoleniowe w ramach spotkań dla sadowników.

materiały prasowe Sumi Agro Poland

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure