Aktualności

Bezpieczeństwo żywności

To ogół warunków, jakie muszą spełniać producenci żywności na wszystkich etapach produkcji i jej obrotu w celu zapewnienia życia i zdrowia człowieka.

Dziś żadna sieć nie nawiąże współpracy z producentem, który nie posiada odpowiednich certyfikatów. Jak to wygląda w „Biedronce” mówił na IV Kongresie Bezpieczeństwa Żywności dyr. Tomasz Grzegorczyk: – Przedstawienie certyfikatów rozpoczyna rozmowy. Potem przeprowadzamy audyt dopuszczający. W trakcie współpracy robimy zapowiedziane audyty kontrolne, ale także niezapowiedziane inspekcje. Konsumenci już wiedzą, że żywność sprzedawana w supermarketach i dyskontach na pewno nie szkodzi.

Za bezpieczeństwo żywności odpowiada producent, za nadzór nad bezpieczeństwem – Państwo. W Polsce bada to 5 inspekcji: Weterynaryjna, Sanitarna, Handlowa IJHARS i PIORiN. Kompetencje tych inspekcji nieraz się nakładają, są jednak i takie elementy, które nie leżą w zainteresowaniu żadnej z nich. Taki model jest i kosztowny i nieskuteczny. W Sejmie czeka na I czytanie projekt powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (podległej Ministrowi Rolnictwa), która scali kompetencje pięciu dotychczasowych instytucji.

Jolanta Szaciłło (fot. H.C.)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure