Aktualności

Apel – wstrzymajmy zbiory!

Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników Regionu Świętokrzyskiego apeluje o powstrzymanie się od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania.

fot. P. Gościło

Apel ten jest wynikiem zebrania protestacyjnego Sadowników Regionu Świętokrzyskiego z 8 lipca br. Ponadto Ryszard Ciżla – prezes Sandomierskiego Związku Ogrodniczego, wystosował do ministra rolnictwa list, którego treść prezentujemy poniżej:

„Działając w imieniu Regionalnego Komitetu Protestacyjnego Sadowników wyłonionego podczas zebrania protestacyjnego około 200 sadowników zgromadzonych w dniu 8 lipca 2018 roku w Samborcu – lista w posiadaniu RKPS, przekazujemy Panu Ministrowi przyjęte przez zgromadzonych żądania:

  1. Żądamy podwyższenia cen za owoce kierowane do przetwórstwa do poziomu gwarantującego co najmniej zwrot kosztów produkcji.
  2. Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych zawieranych przez zakłady przetwórcze z rolnikami przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego z określoną ilością, terminem dostawy i ceną gwarantującą pokrycie kosztów produkcji oraz odpowiedni zysk gwarantujący odtworzenie produkcji na kolejny sezon.
  3. Żądamy natychmiastowego podjęcia działań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Antymonopolowy) zmierzających do potwierdzenia ewidentnej zmowy cenowej zakładów przetwórstwa produktów ogrodniczych i ukarania ich po stwierdzeniu uprawiania zachowań monopolistycznych.
  4. Zgromadzeni stanowczo protestują przeciw niekontrolowanemu importowi produktów, które poddawane są przetwarzaniu w polskich zakładach przetwórczych i eksportowane na inne rynki pod marką polską często po zmieszaniu z krajowym surowcem. Przynosi to ewidentne straty polskim producentom, których produkty poddawane są rygorystycznej kontroli w przeciwieństwie do importowanych z zagranicy. Podobny proceder dotyczy również produktów do konsumpcji.
  5. Zwracamy się z apelem do wszystkich sadowników w całym kraju o powstrzymanie się od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania.

W przypadku braku reakcji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasze słuszne postulaty, Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników podejmie bardziej radykalne działania jak: pikiety, manifestacje przed ministerstwem, blokady dostaw do zakładów przetwórczych oraz blokady dróg.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań w celu zrealizowania postulatów podjętych przez Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników w dniu 8 lipca 2018 roku w Samborcu. Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi do dnia17 lipca br. Pismo o powyższej treści przekazane jest do Zakładów Przetwórczych w regionie, do prowadzących punkty skupu oraz Związku Sadowników RP.

Z up. Regionalnego Komitetu Protestacyjnego Sadowników:
Ryszard Ciżla
Prezes Sandomierskiego Związku Ogrodniczego”

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure